Anasayfa Sayfa Hakkımızda

ASALET YAYINLARI

Yayın yolculuğunda asil bir adım...


Yeni bir yayın, yeni bir heyecan...


2017 yılında kurulan Asalet Yayınları edebiyat, tarih, eğitim, kültür, düşünce, din, çocuk, kadın ve aile başlıklarında çok dilli bir yayıncılık çizgisine sahiptir.


Bilginin asaletli yolundaki asil çalışmaları ortaya çıkarmayı, saklı/saklanan bir medeniyetin peşinde koşarak dünyanın dört bir yanına serpilmiş asil alim ve yazarların göz nuru eserlerini günümüz gençlerine ulaştırmayı gaye edinen Asalet Yayınları, etkili ve nitelikli fikir üreten birçok önemli ismi çatısı altında buluşturmaktadır.


Manevî değerlerimizi diri tutacak, derin ilmî köklerimizi yeniden canlandıracak, bereketli hikmet ve irfan toprağımıza yeniden hayat verecek her türlü ilmî çalışmanın peşinde ve izinde olmayı hedefleyen Asalet Yayınları, özellikle eğitim, kültür, inceleme ve araştırma, çocuk ve aile gibi alanlarda özel gayret göstermeyi amaçlamaktadır.


Sadece dar bir coğrafyanın değil; mayasında sevgi, merhamet, kardeşlik ve dostluk olan geniş gönül coğrafyamızda üretilen her türlü ilmî ve fikrî çalışmayı önemli bir hazine olarak gören Asalet Yayınları, asil araştırmacı ve yazarların kıymetli eserlerini belirlediği sistematik öncelik sırasına göre hazırlayarak okuyucularına sunma gayreti içerisindedir.


Okuma kültürüne destek olmak ve genç nesillerin gönüllerine/zihinlerine ulaşmak adına basılı yayıncılıkla beraber dijital yayıncılık sahasına da önem veren Asalet Yayınları, gelişen iletişim şartları ve sosyal medyanın etkisinin yoğun olduğu günümüz ortamında, düşünce ve fikirlerin yeni yöntemlerle sunulmasını hayatiyet taşıyan bir konu olarak görmektedir.


Asalet Yayınları, fert, aile ve toplum çerçevesinde; ancak asil fikirlerle yetişen fertlerin asil aileler kurabileceğine ve asil ailelerin sayısının fazlalaştığı toplumların asil bir gelecek tasavvuruna sahip olabileceğine inanmaktadır.


Asil işler, asil fikirlerin ürünüdür.


Asaletle yaşamanız ve asil kalmanız temennisiyle…