Fıkıh usûlü ilminin güttüğü gaye, kural ve nazariyelerini tafsîlî delillere tatbik etmek suretiyle şer'î hükümlere ulaşmaktır. Başka bir ifade ile, şer'î amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarabilmeyi temindir. Bu ilmin kaideleri sayesinde şer'î nasslar anlaşılır.
Kapalı olan lafızların manaları bilinir. Aralarında çelişki olan lafızlar arasını bulma ve
bunlardan birisini tercih imkânı elde edilir. Şayet kişi ictihad ehliyetine sahipse, yeni
problemlerin dînî hükmünü ortaya çıkarmak için kıyas, istihsan, istıshab, örf vb. kaideleri
kullanarak ictihatta bulunur. İctihâd ehliyetini haiz değilse önceki dönem müctehidlerin
çıkardıkları hükümlerden tahricler yaparak yeni meselelere cevap bulmaya çalışır.
Elinizdeki bu çalışma, eğitim sürecinde olan ilim talebelerine yardım amaçlı kaleme alınan,
İslâm hukukundaki temel fıkıh kaidelerinin özetle açıklandığı önemli bir eserdir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786057721228
Yayın Tarihi :2020-02-17
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :23.Baskı
Sayfa Sayısı :295
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Abdulkerim Zeydan
Editör   : Recep Çetintaş
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler